Aktuálně řešíme

02.07.2018

Poškozenému při dopravní nehodě, kdy neměl plněny všechny nároky, o kterých ani nevěděl, že mu vznikly, a zároveň hrozilo promlčení těchto nároků, jsme pomohli získat další plnění v celkové výši 266 800,- nad rámec původní částky, přestože zde pojišťovna argumentovala platností prohlášení o vzdání se dalšího práva na náhradu, které poškozený před lety podepsal.

16.05.2018

Obrátil se na nás syn řidičky motocyklu, která měla na podzim loňského roku nezaviněnou dopravní nehodu s těžkým zraněním. Nyní po ukončeném pobytu poškozené v nemocnici a na základě pravomocného rozhodnutí soudu s ohledem na její věk řešíme nároky z pojistného plnění za součinnosti právě se synem motocyklistky. Za přispění našich specialistů se zatím podařilo navýšit doposud uplatněné odškodné o celou třetinu oproti původním předpokladům.

21.03.2018

Slečna Markéta prožila před více jak rokem velice nepříjemnou dopravní nehodu na motocyklu, kdy utrpěla zlomeninu kotníku. Protože s uplatňováním nároků neměla zkušenosti a byla i nadále velmi pracovně vytížená, oslovila naši společnost za účelem uplatňování nároků. Za více jak rok od škodní události se povedlo týmu našich odborníků dosáhnout nejenom plnění nad rámec zákonného pojištění, ale i uplatnit veškeré nároky z pojištění odpovědnosti v celkové výši 570 000,- Kč.

16.01.2018

Dcera poškozené účastnice dopravní nehody se na nás obrátila s dotazem, zda vůbec a jak se maminka může připojit se svými nároky v probíhajícím trestním řízení. V následné komunikaci jsme jí poradili, jak se chovat v přípravné fázi probíhajícího řízení a zároveň pro klientku uplatňujeme veškeré nároky vyplývající z dopravní nehody.

03.01.2018

V posledních dnech minulého roku přišla Alena při nezaviněné dopravní nehodě o přítele. V současnosti jí pomáháme získat odškodnění z přítelovy životní pojistky a zároveň všem blízkým pozůstalým na základě občanského zákoníku zajišťujeme uplatnění nároku odčinění duševních útrap od škůdce jako újmu na přirozených právech člověka při usmrcení osoby blízké.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda psychická újma

08.12.2017

Motocyklista pan Zbyněk jel ráno na podzim za dobré viditelnosti do práce, když mu do jízdní dráhy vběhl pes velkého plemene. Poškozený se nyní léčí s mnohačetnými zraněními a my mu pomáháme uplatnit veškeré nároky vyplývající z majetkové i nemajetkové újmy z pojištění majetku a odpovědnosti dohledaného majitele psa.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda odpovědnost za škodu motorka

11.10.2017

Chodec je nejvíce ohrožený účastník silničního provozu. Při přecházení po přechodu si často chodci myslí, že mají vždy přednost, avšak není tomu tak. Slečna Natálie vstoupila do vozovky velmi rychle a protože řidič projíždějícího automobilu nestačil reagovat, došlo ke střetu. Policií byla kvalifikována spoluvina chodkyně a nebýt zastoupení naším advokátem, lze s určitostí tvrdit, že by nedošlo k žádnému plnění nebo pouze k minimálnímu. Dokonce bylo přistoupeno i k satisfakci nad rámec povinného ručení na základě sepsání dohody o odčinění následků.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda

28.07.2017

Při návratu z dovolené byla rodina pana Oty účastníkem dopravní nehody. V noci za jízdy v horách ho protijedoucí auto vytlačilo na nezpevněný okraj silnice a došlo k havárii. Domnělý viník ujel, po usilovném pátrání PČR se k odpovědnosti nikdo nepřihlásil. Čtyřčlenné rodině pana Oty naštěstí způsobil lehká zranění, ale auto bylo nepojízdné a majetková újma značná. Za naší součinnosti se podařilo panu Otovi prokázat jeho nevinu a nyní řešíme veškeré nároky z garančního fondu České kanceláře pojistitelů.

19.07.2017

Když se paní Libuši při výkonu své podnikatelské činnosti stala dopravní nehoda, využila nabídky svého známého lékaře k vypracování posudku na nárok bolestné vyplývající z této nehody. Pojišťovna zaplatila odškodné, které krátila z důvodu nejasnosti u uvedených diagnóz. Poté se poškozená obrátila na naši společnost a k již dříve uplatněnému posudku náš smluvní lékař, znalec, zhotovil revizní posudek, na základě kterého již pojišťovna bez problémů tento nárok uznala, a to téměř ve čtyřnásobné výši. Paní Libuše byla mile překvapená, protože protože původně nabyla dojmu, že částka poprvé uplatněná je konečná. Kromě dalších nároků budeme nyní pro klientku za součinnosti našeho znalce přibližně po roce od nešťastné události uplatňovat další část nemajetkové újmy vyplývající z trvalých následků, tzv. ztížení společenského uplatnění.

10.07.2017

Má rád jízdu v autě i na motocyklu. Právě tím jel pan Zdeněk do práce loni v květnu. Řidič protijedoucího auta mu nedal přednost a aby tedy zabránil střetu s vozidlem, pan Zdeněk na vzniklou situaci reagoval prudkým brzděním a v důsledku takto vzniklé nestability motocyklu došlo k jeho sklopení na bok a pádu na vozovku, při kterém utrpěl Zdeněk těžká poranění. Řidič auta odmítal vinu s tím, že fakticky nedošlo ke střetu vozidel a že si motocyklista způsobil újmu sám. Za spolupráce našeho advokáta byla řidiči auta vina prokázána, pojišťovna na základě rozsudku v trestním řízení začala plnit, přestože počáteční vyšetřování nebylo pro Zdeňka vůbec příznivé. V součinnosti s našimi odborníky získal od pojišťovny kompletní náhradu majetkové i nemajetkové újmy a jako morální satisfakci nad rámec zákonných nároků i jednorázové vyplacení vysoké finanční částky.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda

19.06.2017

Panu Petrovi byl nabourán zaparkovaný automobil, viník měl mikrospánek, vinu přiznal. Oprava vozidla by přesáhla hodnotu jeho vozidla, tedy bylo vše řešeno jako totální škoda. Pojišťovna určila hodnotu vozidla, z té vyplatila určitou částku, se kterou nebyl poškozený spokojen, protože byla velmi nízká. Další část byla vedena jako zbytek vozidla-neprodejného. Panu Petrovi jsme nabídli posouzení znalce, který vypracoval znalecký posudek, hodnotu vozu posoudil a pomohl určit přesnější a vyšší částku, kterou nakonec pojišťovna zaplatila.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda

16.04.2017

Aleš s jeho dcerou jeli na výlet, když jim nedalo přednost auto vyjíždějící z vedlejší ulice. Došlo ke zranění všech účasrtníků nehody. My pomáháme Alešovi a jeho dceři se zastoupení v trestním řízení a zejména se získáním odškodnění od pojišťovny viníka. V tento okamžik se jedná zejména o bolestné a náklady spojené s léčením. Řešíme rovněž odškodnění psychické újmy.

10.04.2017

Petr spadl v práci z žebříku z výšky skoro 4 metry. Utrpěl vážné vnitřní zranění a zlomil si nohu a ruku. Nyní mu pomáháme získat nároky proti zaměstnavateli, který se k řešení jeho nároků nestaví příliš vstřícně.

Další případy na podobná témata:

pracovní úraz úraz odškodnění

30.03.2017

Pan Jiří utrpěl při práci v lese vážný úraz, který jej vyřadil na více než půl roku z prace. POmáháme mu získat odškodnění, které mu podle zákona náleží, zejména jde o odškodnění podle nařízení vlády č. 276/2015 Sb.

Další případy na podobná témata:

pracovní úraz odškodnění

27.03.2017

Petr si koupil auto v bazaru a později zjistil, že deklarovaný počet ujetých kilometů nebyl pravdivý. Nyní požaduje po prodávajícím slevu z kupní ceny vozu.

04.03.2017

Petr se vracel na svojí motorce ze závodů ve sprintu. Bohužel mu do cesty vjelo vozidlo z boční ulice a pro Petra to mělo fatální následky. Amputace dolní končetiny a velké problémy s pracou rukou. Bohužel už se nebude moci vrátit do svého původního povolání. Nyní mu pomáháme získat odškodnění, na které má podle zákona nárok. V jeho případě jde především o odškodnění nemajetkové újmy a ušlou mzdu.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda motorka ušlá mzda odškodnění

26.02.2017

Paní Hana utrpěla úraz při dopravní nehodě. Pojišťovna jí zaplatila za bolestné a ostatní nároky jen něco málo přes 20.000,- Kč. Naši právníci a lékaři zjistili, že jen za bolestné měla Hana získat více než 30.000,- Kč. Nyní jí pomáháme uplatnit tuto částku, a dále nárok na ošetřovné, ušlou mzdu, a některé další nároky.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda bolestné odškodnění

17.02.2017

Dceru paní Karolíny srazilo auto na přechodu pro chodce. Nyní jim pomáháme získat veškeré odškodnění, na které mají podle zákona právo. Nejedná se pouze o bolestné, ale i o odškodnění psychické újmy, ošetřovné a v neposlední řadě o odškodnění za majetkovou škodu.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda bolestné odškodnění psychická újma

03.02.2017

Paní Jana jela jako obvykle autem do práce. Bohužel jí nedalo přednost auto, které vyjíždělo z boční ulice. Jana utrpěla vážnější zlomeninu ruky a nepěkně si poškodila krční páteř. Naši právníci pomáhají Janě zajistit veškeré její zákonné nároky z povinného ručení viníka. Současně ji zastupují v trestním řízení, kde má postavení poškozené.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda bolestné

18.01.2017

Karel je v důchodovém věku. Na pobočce nejmenované pojišťovny mu doporučili sjednat investiční životní pojištění. Náklady na sjednání smlouvy přesáhly částku 60.000,- Kč. Naši advokáti mu pomáhají získat jeho peníze zpátky.

17.01.2017

Manželský pár jel na projížďku na motorce. Srazil je řidič protijedoucího vozidla, který nedával pozor. Následky jsou tragické. Oba utrpěli vážné úrazy s trvalými následky. Naši lékaři a právníci jim pomáhají zajistit odškodnění od pojišťovny i viníka současně.

Další případy na podobná témata:

bolestné trvalé následky dopravní nehoda motorka ušlá mzda

09.12.2016

Petr zemřel při dopravní nehodě, když do něj narazilo protijedoucí vozidlo. Pomáháme pozůstalým příbuzným zajistit odškodnění za duševní útrapy a pro pozůstalé děti a manželku navíc pozůstalostní rentu.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda smrt odškodnění

03.12.2016

David se vyboural na motorce. Nehodu zavinil řidič vozidla, který mu nedal přednost. David byl několik měsíců v pracovní neschopnosti. Nyní mu pomáháme získat ušlou mzdu, odškodnění za bolest, nárok na ošetřovné a další nároky.

Další případy na podobná témata:

bolestné dopravní nehoda motorka ušlá mzda odškodnění

22.11.2016

Luděk jel do práce, když proti němu náhle z protisměru vyjelo jiné vozidlo. Došlo k čelní srážce, po které Luděk bohužel zemřel. Zastupujeme pozůstalé v trestním řízení proti viníkovi a také uplatňujeme nároky na odškodnění u viníkovy pojišťovny.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda smrt odškodnění psychická újma

17.11.2016

Jiří utrpěl úraz v zaměstnání. Zaměstnavatel neoprávněně krátí náhradu ušlé mzdy a bolestné o 60%.

Další případy na podobná témata:

bolestné ušlá mzda pracovní úraz

10.11.2016

Petra důvěřovala svému příteli, který jí jako finanční poradce doporučil investovat její úspory na studium do investičního životního pojištění. Přítel Petry bohužel důvěřoval svým nadřízeným a až zpětně zjistil, že Petra díky jeho radám o většinu peněz přišla. Naši právníci jí teď pomáhají získat její penize zpátky.

26.10.2016

Martin utrpěl smrtelné zranění při cestě do práce. Viníkem je řidič protijedoucího vozidla. Nyní pomáháme pozůstalým získat odškodnění, na které mají podle nového občanského zákoníku nárok, zejména odškodnění za ztrátu osoby blízké.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda smrt psychická újma

21.10.2016

Pavel jel s přítelkyní na motorce, když je srazilo auto vyjíždějící z vedlejší ulice. Oba utrpěli zranění, Pavel vážnější s trvalými následky. Nyní jim pomáháme získat odškodnění nejen z povinného ručení, ale i z úrazového pojištění, kde pojišťovna nechce uznat rozsah trvalých následků.

03.10.2016

Světlana investovala přes svého kamaráda 100.000,- Kč do investičního životního pojištění. O většinu peněz přišla. Dnes jí pomáháme získat její peníze zpátky.

30.09.2016

Petr měl jako motorkář nehodu, když mu nedal přednost protijedoucí autobus. Má těžké poranění dolních končetin. Má nárok na odškodnění bolesti, ušlou mzdu, ošetřovné, náklady spojené s léčením, a další nároky, které pro něj vymáháme. Navíc Petrova přítelkyně bude nárokovat odškodnění duševních útrap, které jí byly nehodou způsobeny.

Další případy na podobná témata:

trvalé následky dopravní nehoda motorka úraz psychická újma

21.09.2016

Matka půjčila svému synovi 750.000,- Kč. A jejich finanční poradkyně jim poradila, že nejlepší formou splácení je založit mamince investiční životní pojištění na 30 let a po deseti tisících splácet. Po šesti letech zjistila matka, že na účtu má skoro o 300.000,- Kč méně, než její syn skutečně splatil. Naši právníci pomáhají klientům získat peníze zpátky.

07.09.2016

Libor utrpěl vážný úraz jako cyklista. Přehlédla ho předjíždějící dodávka a srazila jej do příkopu. Libor má nárok na odškodnění nemajetkové újmy, ušlou mzdu, ošetřovné a některé další nároky. S jejich uplatněním mu pomáháme.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda bolestné ušlá mzda odškodnění

31.08.2016

Tomáš a Alena jeli po dálnici D11, když je jiný řidič bezohledným předjížděcím manévrem vytlačil z dálnice. Jejich vozidlo je na odpis, a sami se léčí ze zranění, která při nehodě utrpěli. Zastupujeme je proti pojišťovně, která některé jejich zákonné nároky nechce odškodnnit v plné výši.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda úraz odškodnění

26.08.2016

Ondřej jel na svojí motroce po hlavní silnici. Vozidlo vyjíždějící z vedlejší ulice mu nedalo přednost. Onřej utrpěl vážný úraz. Pomáháme mu získat odškodnění, současně jej zastupujeme jako poškozeného v trestním řízení.

Další případy na podobná témata:

bolestné trvalé následky dopravní nehoda motorka odškodnění

18.08.2016

Karel byl účasníkem dopravní nehody, kdy do něj čelně narazilo protijedoucí vozidlo. V autě jel se svými dětmi. Auto po nehodě začalo hořet. Naštěstí je hasiči stihli včas vyprostit, a nyní se zotavují ze zranění, které při nehodě utrpěli. Pomáháme jim zajistit zákonné nároky na odškodnění jako je bolestné, odškodnění duševních útrap, ušlou mzdu otce, a další nároky.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda bolestné odškodnění psychická újma

03.08.2016

Motorkáře Jirku srazilo auto, když mu nedalo přednost. Utrpěl několik vážnějších zlomenin, pracovní neschopnost bude trvat déle, než půl roku. Pomáháme mu získat veškeré odškodnění z povinnéh ručení a pomáháme mu také v nároky, které může uplatnit u soudu v rámci trestního stíhání viníka.

Další případy na podobná témata:

bolestné dopravní nehoda motorka ušlá mzda odškodnění

21.07.2016

Martin a jeho dvě dětli jeli po okresní silnici, když se na ně z protisměru vyřítilo auto, které se s nimi čelně srazilo. Jejich auto po srážce začalo hořet. Naštěstí se je z hořícího vraku podařilo zachránit. Martin i jeho dvě děti utrpěli zranění, nyní pomáháme všem získat jejich zákonné nároky na odškodnění, a to včetně psychické újmy.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda úraz odškodnění psychická újma

08.07.2016

Ivana utrpěla úraz při nehodě. Kromě nároku na ušlou mzdu, bolestné a náklady spojené s léčením, bude mít nárok i na odškodnění psychické újmy, kterou jí pomáháme získat.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda odškodnění psychická újma

04.07.2016

Dana utrpěla v práci devastační poranění dolní končetiny. Pomáháme jí řešit její nároky vůči zaměstnavateli a jeho pojišťovně.

30.06.2016

Robert způsobil v Rakousku škodu při dopravní nehodě. Jeho pojišťovna zaplatila vznikou škodu, ale nyní ji po Robertovi vymáhá (uplatňuje v rámci regresního řízení), protože měl prý sjeté gumy, což je prý příčinou nehody. Pomáháme Robertovi v komunikaci s pojišťovnou, aby se vyjasnilo, zda je nárok pojišťovny oprávněný či nikoliv.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda Zahraničí

24.06.2016

Manželé Kotrbovi si přes svého známého, který pracoval pro Českou pojišťovnu, nechali sjednat pojištění Dynamik. Později zjistili, že pojištění je zatíženo velmi vysokými poplatky, jejichž výši jim ale poradce nesdělil. Nyní jim pomáháme získat alespoň část zaplaceného pojistného zpátky.

07.06.2016

Manželé Petra a David si nechali vyměnit pneumatiky na svém karavanu v místním servise. Bohužel mechanik nedotáhnul šrouby u jednoho kola a později došlo k jejich uvolnění. Naši právníci pomáhají získat Petře a Davidovi odškodnění za vzniklou škodu na karavanu.

Další případy na podobná témata:

odpovědnost za škodu odškodnění

27.05.2016

Pana Milana srazilo na přechodu pro chodce vozidlo, které mu nedalo přednost. Pan Mila je v delší pracovní neschopnosti. Naši právníci mu pomáhají získat odškodnění za bolest, ušloou mzdu, ošetřovné, cestovné a taktéž majetkovou škodu.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda bolestné ušlá mzda odškodnění

09.05.2016

Maminka pana Milana utrpěla úraz při dopravní nehodě. Pomáháme jí i jemu uplatnit veškeré nároky, které mají vůči pojišťovně viníka i viníkovi samotnému. V tento okamžik se bude jednat zejména o bolestné, ošetřovné a majetkovou škodu.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda bolestné náklady spojené s léčením

29.04.2016

Hana si nechala přes svého známého sjednat produkt České pojišťovny Profi Invest. Do smlouvy vložila celé úspory ze svého stavebního spoření. Touto transakcí přišla o částku převyšující 150.000,- Kč. Naši právníci jí nyní pomáhají dostat její peníze zpátky.

05.04.2016

Školní autobus měl při cestě do Prahy vážnou nehodu, při které došlo ke zranění mnoha nezletilých dětí. V současné době pomáháme některým rodičům řešit odškodnění pro jejich děti.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda úraz odškodnění

30.03.2016

Pan Dušan jel během Velikonoc se svým strýcem navštívit další příbuzné. Bohužel při zpáteční cestě došlo k tragické nehodě. Protijedoucí řidč vjel nečekaně do protisměru a došlo k čelní srážce. Strýc pana Dušana zahynul, Dušan utrpěl středně těžné poranění. Nyní mu pomáháme řešit jeho nároky, nejen odškodnění nemajetkové újmy na zdraví, ale rovněž další nároky spojené se ztrátou blízké osoby.

Další případy na podobná témata:

smrt úraz odškodnění psychická újma

18.03.2016

David utpěl úraz na motorce. Protijedoucí řidič mu nedal přednost. Následky jsou vážné, ale naštěstí nedošlo k poranění páteře a hlavy. David bude mít trvalé následky, ale bude schopen vrátit se do běžného života. Pomáháme mu získat všechny nároky, na které má právo podle zákona.

Další případy na podobná témata:

bolestné trvalé následky dopravní nehoda motorka odškodnění

29.02.2016

Rodiče paní Jany jeli svým autem na nákup do blízkého okresního města. Cestou je naboural bezohledný zahraniční řidič. Naštěstí rodiče utrpěli pouze lehčí úrazy. Nyní jim pomáháme vyřídit všechy nároky, na které mají podle zákonů nárok.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda bolestné úraz odškodnění

17.02.2016

Petr studoval ekonomii na vysoké škole, a začal si přivydělávat jako finanční poradce. Jeho nový vedoucí mu vysvětlil, že bude dobré investovat úspory jeho rodičů do investičního životního pojištění. Rodiče neměli důvod synovi nevěřit, a vložili do tohoto produktu téměř milion korun. Nyní zjistili, že téměř celá částka skončila v poplatcích pojišťovně. Při jednání totiž došlo k hrubým porušením odborné péče finančního poradce pojiš'tovny. Naši právníci jim pomáhají získat jejich prostředky zpátky.

12.02.2016

Pan Jan pracoval jako řezník v Rakousku. Během víkendových mimopracovních aktivit se stala nešťastná náhoda, kdy ho před jeho domem srazila sousedka vozidlem na čekých značkách. Pan Jan má vážné trvalé následky. Od nehody uplynul skoro rok, a stále nemůže chodit. Do stejné práce se už nikdy nevrátí. Pomáháme mu získat nejen odškodnění za nemajetkovou újmu, ale rovněž ušlou mzdu a do budoucna i renta ze zaměstnání v Rakousku.

07.01.2016

Zdeněk pracuje jako ošetřovatel v nemocnici. Během služby utrpěl vážný pracovní úraz, přetrhl si achilovku, a bude mít trvaé následky. Není jisté, zda se bude moci vrátit ke svojí práci. Pomáháme mu řešit všechny jeho nároky, které může uplatnit u zaměstnavatele.

Další případy na podobná témata:

pracovní úraz odškodnění

15.12.2015

Veronika utrpěla úraz v autobuse, kterému vjelo do cesty protijedoucí vozidlo. Utrpěla vážnou zlomeninu dolní končetiny, která si vyžádá dlouhodobé léčení. Pomáháme jí získat odškodnění, zejména bolestné, ošetřovné a některé další nároky včetně nákladů na péči o jejího nezletilého syna.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda trvalé následky bolestné

03.12.2015

Jiří a Jana jeli autem do práce, když jim vjel do cesty řidič z protisměru, který za volantem na okamžik usnul. Následky jsou tragické. Jiří i Jana utrpěli vážné úrazy, kdy nejsou schopni se o sebe sami postarat. Naštěstí mají rodinu, která jim pomáhá dostat se z nejhoršího denodenní péčí. Naši advokáti a lékaři pomáhají celé rodině s uplatněním veškerých nároků u pojišťovny viníka.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda bolestné mikrospánek odškodnění

26.11.2015

Vojtěch si nechal poradit od kamaráda, který začal pracovat u společnosti OVB, aby investoval svoje úspory ze stavebního spoření do investičního životního pojištění u České pojišťovny. Vojtěch takto přišel skoro o 200 000,- Kč. Nyní mu pomáháme získat jeho finance zpátky

17.11.2015

Tomáš se vracel se svojí rodinou z dovolené z v Rakousku. Na dálnici se zezadu sestřelil rychle jedoucí rakouský řidič. Nyní jim pomáháme získat odškodnění od rakouské pojišťovny, kde byl viník nehody pojištěný.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda Zahraničí

04.11.2015

Paní Božena jela s kolegyněmi na obhlídku místa pro ubytování dětí, pro které organizovaly školu v přírodě. Bohužel při cestě tam se jejich vozidl ostalo součástí hromadné nehody. Paní Božena utrpěla zranění, kvůli kterému je již druhý měsíc v pracovní neschopnosti. Pomáháme jí získat všechny nároky, na které má jako poškozená nárok.

Další případy na podobná témata:

bolestné dopravní nehoda úraz odškodnění psychická újma

29.10.2015

Vojtěch naletěl svému finančnímu poradci. Přes investiční životní pojištění ho poradce připravil o více než 200.000,- Kč. Nyní je zřejmé, že nešlo o poradce, ale o podvodníka. Vojtovi pomáháme získat jeho peníze zpátky.

23.10.2015

Pavel utrpěl loni v létě vážný úraz při dopravní nehodě, kterou nezavinil. Pojišťovna mu zatím nevyplatila žádné odškodnění. Od ledna 2014 platí pro odškodňění újem na zdraví nová pravidla, která jsou pro poškozené mnohem výhodnější. Pavlovi pomáháme získat od pojišťovny veškeré nároky všetně psychické újmy.

16.10.2015

Karel utrpěl vážný úraz v práci. Zaměstnavatel se k němu postavil zády. Pomáháme mu získat všechny nároky, na které má podle zákona právo, včetně odškodnění nemajetkové újmy na zdraví, ušlé mzdy, odstupného a renty.

07.10.2015

Čtyři kamarádi vyrazili autem na zábavu do nedalekého Brna. Bohužel řidič nezvládl zatáčk ua vjel přímo pod kola protijedoucího kamionu. Následky jsou tragické. Dva mrtví, dva těžce zranění. Pomáháme poškozeným pozůstalým řešit jejich nároky.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda smrt odškodnění

25.09.2015

David utrpěl loni vážný úraz v práci. Zaměstnavatel přehazuje veškerou odpovědnost na pojišťovnu. Pomáháme Petrovi získat od zaměsznavatele všechny nároky, na které má podle práva nárok.

Další případy na podobná témata:

pracovní úraz úraz odškodnění

15.09.2015

Pan Vojtěch si nechal od kamaráda vysvětlit, že investování přes pojsitný produkt je výhodné. A čím více, tím lépe. Začal tak do investičního životního pojištění ukládat 5 000,- Kč měsíčně. Po dvou letech zjistil, že o většinu peněz příšel. Nyní mu naši právníci pomáhají získat jeho finanční prostředky zpátky.

09.09.2015

Lukáš se vracel autem domů z odpolední směny. Předjížděl ho opilý řidič, který jej vytlačil z vozovky. Lukáš se vyboural a utrpěl poranění mozku. Nyní mu pomáháme řešit jeho nárok na odškodnění od viníka a jeho pojišťovny.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda bolestné odškodnění

01.09.2015

Pan Oldřich vlastní historický zámek, které před dvěma lety částečně vyhořel. Na zámku vznikla škoda přes půl milionu korun. Pojišťovna však zaplatila ani ne sto tisíc. Pomáháme mu získal pojistné plnění za celou škodu.

Další případy na podobná témata:

odpovědnost za škodu pojistné plnění odškodnění

24.08.2015

Dva páry přátel vyrazily autem na nákupy. Bohužel řidič nezvládl zatáčku. Zabil sebe a spolujezdkyni, další dva spolucestující jsou vážně zranění. Pomáháme pozůstalým řešit jejich nároky vůči pojišťovně viníka.

Další případy na podobná témata:

dopravní nehoda smrt psychická újma

13.08.2015

Pan David utrpěl pracovní úraz, za který byl řádně odškodněn. Po dvou letech utrpěl nové zranění, které s tím původním nesouvisí. Pojišťovna však tvrdí, že ano. Zajišťujeme pro pana Davida zpracování znaleckých posudků, které spor ohledně souvislosti s původním úrazem vyloučí.

Další případy na podobná témata:

pracovní úraz odškodnění

03.08.2015

Pan Aleš si přes finančního poradce sjednal pravidelnou investice do podílových fondů. Chtěl investovat na 5 let. Poradce mu však služba sjednal na 30 let, aniž by to klient věděl. Dobu 30 let totiž doplnil pouze do originálu, do kopie pro klienta se tento údaj nepropsal. Klient tak zaplatil za tuto investici přes 70 000,- Kč. Alešovi pomáháme získat alespoň část poplatku zpět.

Další případy na podobná témata:

škoda způsobená finančním poradcem

23.07.2015

Paní Simona utrpěla v práci vážný úraz, který ji znemožnil vrátit se zpět ke svojí profesi. Pomáháme jí získat veškeré nároky včetně renty a odstupného, na které má paní Simona podle zákoníku práce nárok.

Další případy na podobná témata:

trvalé následky pracovní úraz

14.07.2015

David jel po Praze na motorce, když mu cestu zkřížilo cestu a on havaroval. Má vážné poranění dolní končetiny. Pomáháme mu v jednání s pojišťovnou o výši odškodnění podle nové metodiky Nejvyššího soudu.

09.07.2015

Pan Josef zavinil nehodu, při které způsobil jiné osobě těžkou újmu na zdraví. Všechny nároky poškozeného měla platit jeho pojišťovna. Bohužel nezaplatila zdravotní pojišťovně náklady na provedené operace, jelikož namítá, že vojenská zdravotní pojišťovna zaplatila nemocnicím moc. Pan Josef tomu bohužel nepřikládal důležitost. Dnes vojenská zdravotní pojišťovna po něm nárokuje přes čtvrt milionu korun. Pomáháme mu dostat se z této nešťastné situace.

02.07.2015

Pan Petr jel ve městě na skútru, a v tom mu z protisměru do cesty vjelo zničehonic osobní vozidlo. Petr utrpěl vážné trvalé následky, ikdyž jel jen 30 km/h. Pomáháme mu získat odškodnění od viníka nehody a jeho pojišťovny

24.06.2015

Pan Zdeněk utrpěl přes 10 lety nemoc z povolání. Tehdy dostal pouze bolestné ve výši pár desítek tisíc korun. Dnes je v důsledku nemoci z povolání v invalidním důchodu. Ale zaměstnavatel ani pojišťovna mu nevyplácí žádnou rentu, ikdyž dříve vydělával mnohem více. Pomáháme mu získat alespoň doplatek ušlé mzdy, který není promlčený.

17.06.2015

Bývalý fotbalista radí aktivním sportovcům s investicemi. A radí jim často tak, aby vkládali nemalé peníze do investičního životního pojištění, nikoliv jako pojištění, ale na investování. Už je takto připravil o několik milionů korun.

12.06.2015

Aleš jel jako spolujezdec ve vozidle, které řídil zfetovaný člověk. Narazili do stromu a Aleš utrpěl vážné zranění. O stavu řidiče ale neměl před jízdou ani tušení. řidič se choval normálně. Pojišťovna mu nyní nechce zaplatit celé odškodnění. Aleš má ale nárok na 100% odškodnění vzniklé újmy.

08.06.2015

David jel na motorce, a v tom z neoznačené neveřejné cesty vjela přímo pod jeho kola dodávka. David stihl zareagovat, aby nedošlo k přímé boční srážce, ale i tak utrpěl vážný úraz dolní končetiny. Zastupujeme ho v jednání o odškodnění s viníkem a pojišťovnou.

29.05.2015

Denisa je nepěkně opařila v důsledku výrobní vady rychlovarné konvice. Pomáháme jí získat odškodnění od výrobce a prodejce tohoto výrobku.

20.05.2015

Radka utrpěla úraz na služební cestě se svým šéfem. Nároky uplatňujeme z povinného ručení viníka, pro poškozenou je to výhodnější než z pojištění odpovědnosti zaměstnavatele.

14.05.2015

Manžel paní Evy utrpěl vážnou nehodu na skútru. Srazilo ho auto. Leží v kómatu v nemocnici. Pomáháme Evě zařizovat nejen nároky nemohoucího manžela, ale veškeré související problémy.

05.05.2015

Pan Karel utrpěl vážný pracovní úraz ve zkušební době. Zaměstnavatel nekomunikuje. Pomáháme Karlovi s uplatněním nároků u jeho zaměstnavatele.

22.04.2015

Pan David naletěl svému známu. Uvěřil mu, že je dobré investovat přes životní pojištění. Přišel skoro o 300.000,- Kč.

18.04.2015

Pan Jiří utrpěl jako spolujezdec na motorce vážný úraz, kdy léčení trvá již déle než půl roku. Majitel motorky nebyl pojištěný, avšak Jirka dostane plné odškodnění za vytrpěnou bolest, a psychickou újmu, ušlou mzdu z práce, kde měl nastoupit, ale kvůli nehodě nenastoupil, rodiče mohou nárokovat náklady na ošetřování, cestovné, a některé další nároky.

10.04.2015

Pojišťovna požaduje po klientovi 40.000,- Kč za škodu, kterou neúmyslně způsobil při dopravní nehodě vozidlem, které mělo 3 dny propadlou technickou. Háček je v tom, že vozidlo bylo v perfektním technické stavu. Nárok pojišťovny není zřejmě oprávněný.

03.04.2015

Pan Petr si sjednal cestovní pojištění a na dovolené bohužel zemřel. Pojišťovna odmítá proplatit náklady na léčení a zahraniční pojišťovna požaduje po pozůstalých v přepočtu částku přes dva miliony korun.

30.03.2015

Pojišťovna neuznala úraz, jelikož se prý podle jejich tabulek o úraz nejedná. Klient zvažuje podání žaloby na pojišťovnu.

25.03.2015

Smluvní lékař pojišťovny placený pojišťovnou připravil neobjektivním posudkem klienta o více než 50.000,- Kč.

17.03.2015

Pojišťovna odstoupila po úraze od pojistné smlouvy. Klient se soudí o 200.000,- Kč.

09.03.2015

Pan Pavel trpí nemocí z povolání. Pomáháme mu získat odškodnění za újmu na zdraví.

27.02.2015

Pan Jan uvěřil svojí kamarádce ze základní školy o výhodném životním pojištění a přišel o 100.000,- Kč.

17.02.2015

Pan Jiří a jeho manželka utrpěli zranění při dopravní nehodě. Pojišťovna krátí neoprávněně pojistné plnění o 50%.

10.02.2015

Pan Pavel utrpěl pracovní úraz. Zaměstnavatel mu odmítá doplácet ušlou mzdu .Dluží mu více než 100.000,- Kč.

02.02.2015

Kamarád paní Lenky začal dělat finančního poradce a doporučil jí výhodné spoření. Lenka přišla o 150.000,- Kč.

23.01.2015

Pan Petr pracuje u dopravního podniku. Utrpěl vážný úraz a zaměstnavatel zadržuje výplatu ušlé mzdy.

14.01.2015

Zástupce pojišťovny prodal klientovi nevýhodný finanční produkt. Škoda činí přes 100.000,- Kč.

06.01.2015

Pan Milan utrpěl vážný úraz. Pojišťovna však nechce uznat úrazový děj a odmítá zaplatit.

30.12.2014

Pojišťovna vypověděla klientovi neoprávněně úrazové připojištění.

17.12.2014

Paní Iva utrpěla vážný pracovní úraz.

09.12.2014

Nepozorný řidič usmrtil chodkyni přímo na přechodu pro chodce

29.11.2014

Pan Radek utrpěl úraz v práci. Soukromá pojišťovna, kde má uzavřené úrazové pojištění, tvrdí, že nejde o úraz.

21.11.2014

Začínající poradce doporučil klientce zhodnocovat její úspory ze stavebního spoření v investičním životním pojištění.

13.11.2014

Paní Tamara utrpěla v práci úraz, po kterém jí museli amputovat tři prsty. Zřejmě se nebude moct vrátit ke svojí původní profesi tiskařky.

05.11.2014

Pan David utrpěl úraz, po kterém mu museli amputovat levou ruku a pravou nohu. Pojišťovna odmítá amputaci dolní končetiny uznat jako úraz.

31.10.2014

Řidič srazil na přechodu chodce. Ten utrpěl velmi vážná zranění, která si vyžádala několikaměsíční pobyt v nemocnici.

25.10.2014

Nepozorná řidička srazila motorkáře, který utrpěl vážná zranění, která si vyžádají déle než rok léčení.

14.10.2014

Pojišťovna nechce proplatit při pracovní neschopnosti ušlý zisk z podnikání.

04.10.2014

Nepozorný řidič srazil cyklistu, který bohužel na místě zemřel.

30.09.2014

Vykutálený poradce zneužil důvěřivosti rodiny svého kamaráda z dětství, a jeho rodičům prodal investiční pojištění, za které inkasoval provizi skoro 400 000,- Kč.

22.09.2014

Pan David utrpěl zranění při manipulaci se vysokozdvižným vozíkem. Zaměstnavatel tvrdí, že úraz si zaměstnanec způsobil sám porušením předpisů.

11.09.2014

Pan Pavel pracoval 30 let v kamenolomu. Nyní trpí nemocí z povolání a zaměstnavatel se zdráhá vyplatit plné odškodnění.

05.09.2014

Klient chtěl spořit, aby měl za několik let našetřený základ na investici do nemovitosti. Dostal životní pojištění s měsíční platbou deset tisíc.

29.08.2014

Paní Iva utrpěla v práci úraz, kdy přišla o dva prsty na levé ruce. Zaměstnavatel je při řešení odškodnění velmi laxní.

21.08.2014

Klientka chtěla výhodně investovat na 5 let. "Dostala" investiční životní pojištění s měsíční platbou 20.000,- Kč na dobu 30 let.

11.08.2014

Pan Tomáš si objednal stavební práce. Řemeslník mu způsobil škodu v řádu několika set tisíc korun.

05.08.2014

Paní Iveta utrpěla vážný pracovní úraz. Léčení si vyžádá déle než půl roku. Zaměstnavatel nechce vyplácet náhradu ušlé mzdy.

01.08.2014

Poradce doporučil klientce vložit úspory v celkové výši 70.000,- Kč ze spořícího účtu do investičního životního pojištění. O všechny úspory přišla.

22.07.2014

Pan Pavel utrpěl v práci úraz, kdy následky se projevily až po dvou měsících.Zaměstnavatel se zdráhá úraz evidovat jako pracovní.

16.07.2014

Pojišťovna uplatnila "amortizaci" a za zničené auto vyplatila klientovi o 25.000,- Kč méně než byla skutečná škoda.

03.07.2014

Poradce navýšil klientovi investiční životní pojištění na měsíční platbu deset tisíc korun. Inkasoval provizi přes dvě stě tisíc.

27.06.2014

Nepozorná řidička srazila mladého motorkáře. Léčení si vyžádá déle než 6 měsíců.

22.06.2014

Hromadná dopravní nehoda u Mladé Boleslavi

16.06.2014

Při pracovní cestě vběhla řidiči pod kola srnka a druhý kolega ve voze utrpěl vážný úraz.

09.06.2014

Poradce vybraný zaměstnavatelem na sjednávání zaměstnaneckých benefitů připravil zaměstnance o bez mála milion korun.

02.06.2014

Poradce poradil klientce přesunout 200 000,- Kč ze stavebního spoření do životního pojištění. Klientka přišla o více než 100 000,- Kč

22.05.2014

Pojišťovna odmítá platit pojistné plnění za pracovní neschopnost při rizikovém těhotenství, přestože nastávající matky jsou v pracovní neschopnosti.

14.05.2014

Zaměstnavatel nezaplatil zaměstnanci odstupné při ukončení pracovního poměru ze zdravotních důvodů.

08.05.2014

Matka sjednala vlastnímu synovi investiční životní pojištění s běžným pojistným ve výši 60.000,- ročně na dobu 30 let.

02.05.2014

Řidička nedala přednost chodkyni na přechodu. Rekonvalescence zraněné ženy si vyžádá déle než rok.

18.04.2014

Nepozorný řidič srazil motorkáře. Ten utrpěl vážná poranění s délkou léčení přes jeden rok.

15.04.2014

Padající větev usmrtila staršího muže. Policie vyšetřuje, kdo za tuto událost nese odpovědnost.

08.04.2014

Mladý řidič nezvládl řízení a těžce zranil řidičku protijedoucího vozidla.

28.03.2014

Vázaný zástupce pojišťovny "nainvestoval" klientovi v průběhu několika let do investičního životního pojištění skoro šest milionů korun.

26.03.2014

Vychovatelka neuhlídala mentálně postiženého chlapce, ten skončil s vážným zraněním pod koly projíždějícího vozidla.

18.03.2014

Pracovní úraz si vyžádal pracovní neschopnost přes 5 měsíců. Pojišťovna rozporuje výši bolestného.

07.03.2014

Opilá řidička těžce zranila řidiče protijedoucího vozidla.

02.03.2014

Zaměstnavatel odmítl nahlásit pracovní úraz zaměstnance. Tím ho připravil o několik set tisíc korun. Navíc mu hrozí pokuta více než milion korun.

25.02.2014

Vážná dopravní nehoda české rodiny na dovolené v Norsku.

19.02.2014

Dopravní nehoda české rodiny na německé dálnici. Holandská pojišťovna odmítá proplatit vzniklou škodu ve výši bez mála 10 000 EUR.

14.02.2014

Klientka přišla díky neodborných doporučením o investování do investiční životní pojištění o více než 200 000,- Kč.

10.02.2014

Pojišťovna nevyplatila pojistné plnění za pracovní neschopnost podnikatele

03.02.2014

Poradce doporučil klientům vložit do životního pojištění 160 000,- Kč ve formě běžného pojistného a tím jim způsobil škodu přes 100 000,- Kč

21.01.2014

Pojišťovna neuznala vážné trvalé následky úrazu

15.01.2014

Smrtelná dopravní nehoda ve východních Čechách

08.01.2014

Poradce doporučil investovat přes životní pojištění a obohatil se na úkor klienta skoro o 100.000,- Kč.

07.01.2014

Nehoda motorkáře a osobního auta v Čelákovicích. Pracovní neschopnost přesáhla více než 6 měsíců.

30.12.2013

Rodina postupně "proinvestovala" přes životní pojištění přes 500.000,- Kč. Skoro celá částka šla na provizi vykutáleného zprostředkovatele.

19.12.2013

Pracovní úraz při výškových pracích

16.12.2013

Klient půjčil známému 600 000,- Kč na dostavbu jeho domu. Známý odmítá poskytnutou půjčku vrátit.

10.12.2013

Finanční poradce doporučil rodině investovat peníze ze stavebního spoření do investičního životního pojištění, finanční škoda přesáhla částku 200 000,- Kč

04.12.2013

Pojišťovna neposkytla pojistné plnění za pracovní neschopnost přes 70.000,- Kč

03.12.2013

Vážná dopravní nehoda na Příbramsku

29.11.2013

Finanční poradce prodal klientovi životní pojištění s předplaceným poplatkem 120 000,- Kč

21.11.2013

Čelní srážka osobního auta a motorkáře

18.11.2013

Finanční poradce způsobil klientovi škodu přes 150.000,- Kč

08.11.2013

Pojišťovna zkrátila pojistné plnění z životní pojistky o 750.000,- Kč

03.11.2013

Auto srazilo chodce na přechodu, těžké ublížení na zdraví

Kontakt

European Compensation Services s.r.o.

Praha 3, Jeseniova 245/1, PSČ 130 00

Email: info@eucs.cz
Volejte zdarma: 800 611 711

Naše webové stránky používají soubory cookies za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti. Pokračováním souhlasíte s nastavením cookies.
Toto nastavení budete moci kdykoliv změnit. Souhlasím