Jak na náhradu škody při úrazu při dopravní nehodě

Dopravní nehody patří k častým příčinám vzniku škody na zdraví a majetku. Byli jste účastníkem dopravní nehody? Utrpěli jste úraz nebo majetkovou škodu? Podle českého a evropského práva máte nárok na odpovídající odškodnění. Neváhejte nás kontaktovat pro získání bližších informací. Veškeré konzultace po e-mailu a telefonicky poskytujeme bezplatně.

Pokud chcete přejít rovnou do naší internetové poradny, navštivte naše webové stránky www.poradnaposkozeneho.cz

Úraz při dopravní nehodě

Poškození zdraví v důsledku dopravní nehody je jednou z nejtěžších životních situací. Tyto situace přicházejí bez jakéhokoliv varování a jsou velkým zásahem do života poškozeného a jeho blízkých. Každý kdo utrpěl úraz při dopravní nehodě, kterou nezavinil nebo ji zavinil jen částečně, má právo uplatňovat široké spektrum nároků. Mezi základní nároky patří bolestné, účelně vynaložené náklady spojené a léčením, odškodnění ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti a ztráta na důchodu.

Klient získal odškodnění po dopravní nehodě přes 10.000.000,- Kč

Škoda na majetku při dopravní nehodě

Téměř při každé dopravní nehodě dochází k majetkové škodě na dopravním prostředku a dalších věcech, které měl poškozený u sebe. Poškozený má nárok na náhradu skutečné škody a ušlého zisku, které mu při dopravní nehodě a jejím následkem vznikly. 

Ochráníme Vaše nároky

Nároky poškozených a jejich výše se v představách pojišťoven obvykle velmi liší od toho, na co má poškozený ve skutečnosti nárok. Je třeba upozornit na to, že zájem pojišťovny nemusí být vždy v souladu se zájmem poškozeného. Naopak není výjimkou snaha pojišťovny oprávněný nárok eliminovat. V komunikaci s pojišťovnou jde často o nerovný souboj. Rádi Vám poskytneme podporu při uplatňování veškerých práv, které Vám v souvislosti s dopravní nehodou náleží. Obvykle lze uplatnit nároky z dopravních nehod 4 roky zpětně, ale není výjimkou, že se podaří získat alespoň částečně i odškodné z dopravních nehod, které se staly před ještě delší dobou.

Poškozeným zajistíme rovněž právní zastoupení v trestním řízení, kde mohou uplatnit svůj nárok na náhradu škody. Mnohdy se stává, že pojišťovny  odkládají plnění do doby, než bude věc pravomocně skončena, a to buď v  trestním či správním řízení. Uděláme maximum pro to, aby Vám nárok na  náhradu škody byl přiznán v řízení proti obviněnému a pojišťovna plnila  v plném rozsahu.

Na českém trhu se pohybují společnosti a jednotlivci, kteří zavazují poškozené k velmi nevýhodným podmínkám při vymáhání jejich oprávněných nároků. Dříve než se rozhodnete s někým spolupracovat, velmi pozorně čtěte smluvní podmínky, ke kterým se podpisem smlouvy o zastupování zavazujete. Zejména ustanovení o výši odměny a podmínky ukončení spolupráce. Odměny přesahující výrazně 25% z vymožené částky jsou na hraně morálních principů platných v celé Evropě. Zvláště pokud se jedná o prvotní uplatnění nároků. Pokud se chcete nezávazně poradit o možném postupu ve Vaší situaci, neváhejte nás kontaktovat. Podívejte se na referenci naší klientky.Napište nám

 
 
Navštivte naše další stránky


e-pracovniuraz.cz e-dopravninehoda.cz poradnaposkozeneho.cz

Kontakt

European Compensation Services s.r.o.

Praha 3, Jeseniova 245/1, PSČ 130 00

Email: info@eucs.cz
Volejte zdarma: 800 611 711

Naše webové stránky používají soubory cookies za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti. Pokračováním souhlasíte s nastavením cookies.
Toto nastavení budete moci kdykoliv změnit. Souhlasím