Odškodnění pracovního úrazu

Utrpěli jsme pracovní úraz nebo trpíte nemocí z povolání a nejste si jistí, zda Váš zaměstnavatel postupoval tak, abyste získali maximální možné odškodnění? Nebo si nejste jisti, zda jste nezanedbali některou z mnoha povinností spojených s uplatněním nároků při plnění za pracovní úraz, kontaktujte nás. Pomůžeme Vám získat veškeré nároky, které Vám podle českého a evropského práva náleží.

Pracovní úrazy a nemoci z povolání se nově odškodňují podle vládního nařízení 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, které je účinné od 26.10.2015.

Pokud chcete přejít rovnou do naší poradny na www.poradnaposkozeneho.cz a podívat se na dotazy jiných uživatelů, klikněte zde.

Svůj dotaz můžete rovněž položit přes kontaktní formulář na této stránce níže nebo zavolat na bezplatnou liknu 800 611 711

Na reference našich klientů se můžete podívat zde.

Pracovní úraz

Za pracovní úraz je třeba považovat každý úraz, k němuž dojde při výkonu nebo v přímé souvislosti s výkonem zaměstnání. V případě pracovního úrazu má poškozený nárok na náhradu škody prakticky v rozsahu nároků jako při jakékoli jiné škodě na zdraví.

Nemoc z povolání

Nemocí z povolání je nemoc, která vznikla působením nepříznivým fyzikálních, chemických, biologických nebo jiných škodlivých vlivů při výkonu zaměstnání nebo služebního poměru nebo v přímé souvislosti s ním.  

Nároky za škodu způsobenou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání

Zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povolání, má právo na to, aby mu zaměstnavatel v rozsahu, ve kterém za škodu odpovídá, poskytl náhradu zejména za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, účelně vynaložené náklady spojené s léčením, bolest a ztížení společenského uplatnění a věcnou škodu.

 Napište nám

 
 
Navštivte naše další stránky


e-pracovniuraz.cz e-dopravninehoda.cz poradnaposkozeneho.cz

Kontakt

European Compensation Services s.r.o.

Praha 3, Jeseniova 245/1, PSČ 130 00

Email: info@eucs.cz
Volejte zdarma: 800 611 711

Naše webové stránky používají soubory cookies za účelem zlepšení uživatelské zkušenosti. Pokračováním souhlasíte s nastavením cookies.
Toto nastavení budete moci kdykoliv změnit. Souhlasím