Náklady na opravy domů stižených přírodní katastrofou je třeba pojišťovně prokázat. Pro manžele poškozené záplavou jsme nakonec získali 3 mil. Kč

Povodně a záplavy patří mezi přírodní rizika, která se vyplatí připojistit. Tyto nepředvídatelné události způsobené nadměrným množstvím srážek, táním sněhu nebo vylitím vod z břehů přilehlých vodních ploch mohou způsobit rozsáhlá poškození nemovitostí a majetku. Přestože při pohledu do historie zjistíme, že povodně a záplavy nejsou v našich zeměpisných šířkách ničím výjimečným, jejich počet poslední dobou rapidně vzrůstá. O tom, jak k těmto častějším jevům přispěla lidská činnost a hutnost zástavby můžeme dlouze diskutovat, ale to nic nemění na faktu, že v některých oblastech České republiky řádí vodní živly pravidelně a lidé se musí se způsobenými škodami opakovaně vypořádávat. Je velice důležité, aby obyvatelé žijící v ohrožených oblastech byli informováni o možných nebezpečích a věděli, jak se v těchto situacích chovat a kam se obrátit pro pomoc.

Paní Lucie a její manžel Petr patřili k poškozeným, kterým záplavy v roce 2022 zdevastovali dům. Během okamžiku se ocitli bez zázemí a byli nuceni vyhledat dočasné ubytování u známých. Jakmile to bylo možné, vrhli se do odklízení škod a plánování oprav domu. Oprava domu si vyžadovala velkou investici a manželé se na radu svého finančního poradce rozhodli požádat nás o pomoc s uplatněním nároků z jejich majetkového pojištění.

Převzali jsme si veškeré potřebné informace a pojistnou událost nahlásili na pojišťovně. Klienty jsme požádali o následné doplnění rozpočtů k opravě a dalších dokladů.

Panu Petrovi se však bohužel z důvodu vytíženosti v regionu nepodařilo zajistit rychle opravce a rozhodl se tedy, že začne opravovat dům svépomocí. O této skutečnosti nás bohužel neuvědomil a teprve po našich opakovaných dotazech jsme zjistili, že klienti nebudou schopni doložit téměř žádné podklady k prokázání jejich nákladů s opravami domu.

Pojišťovna nás i klienty následně informovala, že může poskytnout plnění ve výši 1,5 mil. Kč. Bohužel tato částka naprosto neodpovídala reálným nákladům na opravu a naši likvidátoři se i přes důkazní nouzi (absenci podkladů) rozhodli oslovit znalce, který by k vyčíslení nákladů vypracoval posudek. Po podrobném získání všech informací byla reálná škoda vyčíslena na necelé 3 mil. Kč.

Doložený posudek pojišťovna nejprve nechtěla uznat, ale na základě další argumentace našich specialistů následně proplatila škodu v plném rozsahu.

Pokud se ocitnete v náročné situaci, rádi Vám nabídneme pomocnou ruku. Naším cílem je chránit vaše právo na odškodnění a zajistit, že obdržíte vše, co vám náleží.

Pro nezávaznou konzultaci případu můžete využít náš formulář.

Aby web fungoval jak má…

Povolte, prosím, cookies. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami. Více informací o cookies najdete zde.

Nastavení cookies

Nastavte si, které cookies si přejete ukládat a které nikoliv. Nastavení můžete kdykoliv změnit. Více informací o cookies najdete zde.