Pro majitele vyplaveného hotelu jsme od pojišťovny získali 1 330 000 Kč

Pan Milan je majitelem vícepatrové budovy, ve které provozuje ubytovací služby a pronajímá kanceláře. Loni na jaře praskl v pátém patře budovy v nočních hodinách přívod vody, která tekla v budově až do druhého dne do rána, a napáchala tak spoustu škod. Přes finančního poradce se pan Milan obrátil na naši společnost, zda bychom ho v případě řešení pojistné události zastupovali.

Poškození nemovitosti ve čtyřech patrech bylo rozsáhlé, došlo k zatečení do elektroinstalace a klimatizací. Jednotlivá patra v budově jsou osazena sádrokartonovými příčkami a podhledy, které se musely z části vyměnit. Byla zde potřeba velkých sanačních zásahů včetně sanací některých podlah.

S klientem byl domluven detailní postup prací, co bude potřeba zajistit. Proběhla přímá komunikace s dodavatelskou firmou, která připravila rozpočet a realizovala sanaci zasažených prostor. Po konzultaci a stanovení jednotlivých kroků si následně pan Milan zajistil postupnou opravu celé nemovitosti.

Získané finanční odškodnění

Sanace

600 000 Kč

Spotřeba elektické energie

150 000 Kč

Oprava nemovitosti

530 000 Kč

Mzdové náklady na externí výpomoc

50 000 Kč

Celkem

1 330 000 Kč

V rámci spolupráce s klientem byly konzultovány i škody jednotlivých nájemníků, kteří si škody na vlastním movitém majetku řešili z vlastního pojištění. Protože společnost má jen tři zaměstnance, byl náš klient nucen si na řešení škody najmout další extra pracovní sílu. Také tento výdaj byl zahrnut do pojistného plnění.

Poděkování od našeho klienta: Děkuji za úspěšné vyřešení celé škody, sám bych se ve všech potřebných krocích a postupech nezvládl orientovat a bez pomoci vaší společnosti by jednání s pojišťovnou nebylo nejspíš ani tak rychlé a efektivní. Ušetřili jste mi spoustu času, starostí i financí. Děkuji.

Řešíte podnikatelskou škodu? Neváhejte se na nás obrátit a využít služeb EUCS pro podnikatele.

Aby web fungoval jak má…

Povolte, prosím, cookies. Některé z nich jsou nezbytné, o těch dalších se můžete rozhodnout sami. Více informací o cookies najdete zde.

Nastavení cookies

Nastavte si, které cookies si přejete ukládat a které nikoliv. Nastavení můžete kdykoliv změnit. Více informací o cookies najdete zde.